Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiat skierniewicki

Przedsiębiorcy w przyszłym roku zapłacą ponad 1300 złotych na ZUS

Przedsiębiorcy w przyszłym roku zapłacą ponad 1300 złotych na ZUS

Ze wstępnego projektu ustawy budżetowej przygotowanej na 2019 rok wynika, że firmy działajace na rynku dłużej niż 2 lata zapłacą ponad 1300 złotych składek na ZUS. Kwestia ta, jak zawsze, budzi emocje wśród przedsiębiorców.

Wstępny projekt ustawy budżetowej został przyjęty przez Radę Ministrów w sierpniu. Według założeń normalne składki ubezpieczeniowe będą płacili ci przedsiębiorcy, którzy nie skorzystają z: półrocznej ulgi na start w ZUS, dwuletniej ulgi ZUS dla nowopowstałych firm oraz niskiego ryczałtowego ZUS-u uzależnionego od przychodu.

Pozostali przedsiębiorcy muszą przygotować się na podwyżkę. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce według projektu ustawy budżetowej wynosi 4765 złotych, czyli o 322 złotych więcej w stosunku do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku.

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60 procent tej kwoty. W 2019 roku składki emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkową będziemy liczyć od podstawy równej 2859,00 zł.

Poszczególne składki wyniosą:

- składka emerytalna 558,08 zł,
- składka rentowa 228,72 zł,
- składka chorobowa 70,05 zł,
- składka wypadkowa 47,75 zł,
- składka na Fundusz Pracy 70,05 zł.

Podwyżka wyniesie 65,89 zł na miesiąc. Ponadto przedsiębiorcy doliczyć będą musieli także obowiązkową składkę zdrowotną.

Partnerzy