Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiaty malborski i nowodworski

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z małego ZUS-u, mają czas do 8 stycznia...

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z małego ZUS-u, mają czas do 8 stycznia...

8 stycznia 2019 roku mija termin w którym przedsiębiorcy chcący skorzystać z "małego ZUS-u" powinni zarejestrować się do ubezpiecznień społecznych z nowym kodem, który zaczyna się od cyfr 05 90 albo 05 92 – jeśli mają przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Mały ZUS dla najmniejszych firm wchodzi w życie 1 stycznia. Rozwiązanie ma stanowić nowy sposób rozliczenia się z ZUS uzależniając składkę na ubezpieczenie społeczne.


Aby skorzystać z "Małego ZUS-u", przedsiębiorcy powinni zarejestrować się do ubezpieczeń społecznych z nowym kodem zawartym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dnia 8 stycznia 2019 r. W przeciwnym razie będą płacić obniżone składki dopiero od kolejnego roku.

Mały ZUS zgodnie z założeniami ma objąć blisko 200 tys. jednoosobowych firm  i zostawić w kieszeniach przedsiębiorców około 5,4 mld w ciągu 10 lat. W ocenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii nowe regulacje mogą wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości, pobudzić aktywność zawodową, ograniczyć tzw. szarą strefę oraz poprawić "przeżywalność" przedsiębiorstw, a przede wszystkim ich rentowność.

Partnerzy