Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiat grudziądzki

31 grudnia mija czas na uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

31 grudnia mija czas na uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Do końca roku przedsiębiorcy mają czas na uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Od stycznia za przechowywanie dokumentów pracowniczych bez wymaganych uprawnień może grozić kara nawet do 100 tys. zł.

1 stycznia w życie wchodzi ustawa o e-aktach, która skraca czas obowiązkowego przechowywania akt i umożliwia ich gromadzenie także w formie elektronicznej. Nowe przepisy nakładają wysokie kary za przechowywanie dokumentów bez wymaganych oświadczeń.

Wpis do rejestru muszą uzyskać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność związaną z przechowywaniem dokumentacji kadrowo-płacowej firm. Rejestry prowadzone są przez marszłków województw. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zgodności i kompletności danych oraz o spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej. Dodatkowo wymagany jest także dowód zapłacenia opłaty skarbowej. Sprawę można załatwić korespondencyjnie.

W przypadku braku wpisu do rejestru, przedsiębiorca będzie musiał zakończyć działalność przechowalniczą, a dokumentację przekazać do firmy, która takie uprawnienia posiada.

Partnerzy